Flexleasing eller Privat? | Læs Om Forskellen Her

Hvad er bedst: Flexleasing eller privatleasing?

Billeasing har længe været anvendt af virksomheder og selvstændige, men også blandt privatbilister er populariteten stigende. Det skyldes især mindre belastning af likviditeten, lave månedlige betalinger og ikke mindst at de slipper for besværet med salg af den brugte bil.

Inden du kaster dig ud i enten flexleasing eller privatleasing, betaler det sig at kende til alle forskellene, fordelene og faldgruberne i de forskellige leasingformer. På den måde kan du træffe det rigtige valg for dig, og undgå overraskelser i form af gode tilbud, der udvikler sig til dyre overraskelser.

I denne artikel sammenligner vi de to mest populære leasingformer, og giver dig et overblik, der gør det nemmere at vælge: flexleasing eller privatleasing.

 

Flexleasing hedder også finansiel leasing, og handler om fleksibilitet.

Vi starter med den helt korte forklaring på hvad flexleasing er for noget. Kort sagt opstod muligheden for flexleasing i 2008, hvor loven om periodevis betaling af registreringsafgift blev vedtaget. Normalt skulle hele registreringsafgiften betales til SKAT ved køb/registrering af ny bil, eller ved registrering af en brugt importeret bil.

Muligheden for at dele registreringsafgiften op i månedlige betalinger, gave en masse nye måder at holde bil på, og ikke mindst nogle klare økonomiske fordele.

Står du derfor overfor at skulle vælge flexleasing eller privatleasing, kommer her nogle tips og anbefalinger.

Flexleasing går ud på at leasingselskabet køber en bil uden dansk registreringsafgift – og i nogle tilfælde også fratrukket moms - i udlandet, og importerer den til Danmark.

Her vurderes den af leasingselskabet og SKAT, og ud fra den vurdering kan man beregne den månedlige afgift-betaling. På nye biler, dvs. 0-3 måneder fra første registreringsdato, betales der 2% af den beregnede registreringsafgift pr. måned. Fra 3-36 måneder er satsen 1% pr. måned, og biler over 36 måneder koster kun 0,5% pr. måned.


Udover denne månedlige betaling af afgift, skal leasingtageren (kunden) også betale for

- Import-omkostninger, herunder hjemtransport, syn, nummerplader og klargøring.

- Aftale-omkostninger, herunder kontraktoprettelse og registrering

- Afskrivning, dvs. det forventede værditab på bilen i aftaleperioden

- Diverse, fx ekstraudstyr, forsikring, GPS-tracking etc. og i nogle tilfælde også et depositum til sikring af restværdien.

 

Hele dette regnestykke laves af leasingselskabet, og udmønter sig i 3 nøgletal:

- Førstegangsydelse, der typisk indeholder de fire emner nævnt herover.

- Månedlig ydelse, der primært består af afgiftsbetalingen, men også nogle gange indeholder en del af afskrivningen, så førstegangsydelse bliver lidt mere spiselig.

- Restværdien, som er den værdi, bilen forventes afskrevet til, og tredjepart vil give for bilen.

Sammenhængen mellem disse 3 tal kan kun afvige lidt fra forhandler til forhandler, så fx en lav månedlig ydelse, vil altid kræve en højere førstegangsydelse, hvis restværdien skal ende på et realistisk niveau.

For at gøre beregningsgrundlaget så nemt som muligt, har de fleste flexleasing-aftaler en varighed på 12 måneder. Det medfører også en anden fordel; hvis kunden efter de første 12 måneder, vælger at forny (forlænge) aftalen, vil beregningsgrundlaget være lavere, og den månedlige ydelse falder.

 


Privatleasing hedder også operationel leasing, og handler om sikkerhed.

Med flexleasing-principperne som strukturelt fundament, bygger privatleasing videre med lidt ændrede ansvarsfordelinger og økonomiske nøgletal. Hvor leasingtager ved flexleasing har hele det økonomiske ansvar for bil, aftale etc., er det leasingselskabet, der tager ansvaret ved privatleasing.

Står valget mellem flexleasing og privatleasing, skal du vide at det allermest handler om restværdien, som leasingselskabet står inde for ved privatleasing, og dermed fjerner den økonomiske risiko fra kunden (leasingtager). Dertil anvendes privatleasing mest til helt nye biler, og leasingselskabet tager også ansvaret for den løbende service og reparation og vedligeholdelse gennem leasingperioden.

På den måde skal kunden ved privatleasing kun tænke på førstegangsydelsen, de månedlige ydelser og brændstof. Dertil skal bilen naturligvis afleveres til leasingselskabet ved aftalens udløb, og har bilen skader, overkørte kilometer eller er slidt mere end gennemsnittet, skal leasingtager dække udgifterne dertil. Slutteligt skal kunden mange gange selv sørge for forsikring af bilen.

Det er værd at bemærke at de økonomiske nøgletal for privatleasing, er højere end for flexleasing af en og samme bil, hvilket bunder i at leasingselskabet bliver nødt til at tage økonomisk højde for risikoen i at indestå for restværdien. Man kan på en måde kalde det for deres økonomiske forsikring.

En sidste ting, hvor privatleasing er forskellig fra flexleasing, er i relation til aftaleperioden. Som nævnt i det foregående afsnit, er en aftaleperioden for flexleasing oftest på 12 måneder, men de fleste privatleasingaftaler er på 36 måneder.

 

Hvad skal du så vælge; flexleasing eller privatleasing?

Grundprincipperne i alle leasingformer er i store træk de samme, men hvor flexleasing giver fleksibilitet, tilbyder privatleasing stor sikkerhed. Derfor er de primære målgrupper for hhv. flexleasing og privatleasing ret forskellige.

Målgruppen for flexleasing består primært af folk der har meget specifikke ønsker til deres kommende – ofte dyre – bil, og ofte har svært ved at finde den på det danske marked, og de fleste virksomheder vælger også flexleasing af deres biler.

Mange flexleasingkunder har et behov for at skifte bil ofte, og netop den fleksibilitet er helt unik for flexleasing.

Personer med smag for meget dyre biler kan for alvor drage fordel af den markant lavere binding af likviditet, flexleasing tilbyder. Hvis en kunde fx er fristet af en brugt bil, der koster 1 mio på det danske marked, altså som køb, kan vedkommende nemt spare over halvdelen ved flexleasing, og det reducerer også afskrivningen i kroner og øre markant.

Som navnet antyder, er privatleasing mest til private. For denne målgruppe står tryghed, forudsigelighed og økonomisk sikkerhed ret højt på ønskesedlen.

Hvis du gerne vil kende dine udgifter i relation til at holde bil ret præcist, er privatleasing den bedste leasingtype at vælge. Du har ingen risiko i relation til værditab, værkstedsbesøg eller variabler af nogen art. Så længe du passer godt på bilen mens den er i din besiddelse gennem leasingperioden, ved du næsten på decimal-tal, hvor meget den alt i alt vil koste dig.

Der vil altid være gråzoner, personlige præferencer og andre faktorer, der gør at det mest oplagte valg ikke står entydigt frem, men ovenstående sammenligning vil hjælpe langt de fleste til at vælge enten flexleasing eller privatleasing ud fra deres egen situation og behovsafdækning.

Nyeste annoncer