Hvad er Leasing? | Hvad Betyder Leasing af Bil?

Dette skal du vide for at lease en bil

Anskaffelsen af en bil hører til blandt de større udgifter for både virksomheder og private, og flere og flere kigger derfor mod leasing. De primære grunde er mindre belastning af likviditeten, skattemæssige fordele m.m.

Overvejer du leasing som finansieringsform, er det en rigtig god idé at sætte dig lidt ind i regler, begrænsninger, fordele og ulemper, så du får et solidt beslutningsgrundlag fremadrettet. Vi har derfor lavet denne generelle besvarelse af spørgsmålet: Hvad er leasing?

 

Hvad er leasing?

Leasing tilbyder en række fordele, især for bilister, der skifter køretøj regelmæssigt. Med leasing indgås en slags leje- eller brugsret-kontrakt for en nærmere aftalt periode. Denne aftale kan designes fleksibelt i henhold til leasingtagerens (kundens) ønsker og behov. Leasingperioden er typisk mellem 12 og 36 måneder, men kan i specielle tilfælde være både længere og kortere. Økonomisk består en leasingaftale af 3 hovedelementer: en førstegangsydelse, de månedlige betalinger og restværdien.

Leasing er baseret på loven om forholdsmæssig registreringsafgift. Det betyder kort sagt at man i stedet for at betale den fulde registreringsafgift på bilen fra start, kan man betale det i rater i de måneder man har brugsretten til den.

Det er bilens alder fra første registreringsdato, der bestemmer størrelsen på den månedlige afgift. Er bilen 0-3 måneder gammel, betales der 2% pr. måned, er den 3-36 måneder gammel, betales der 1% pr. måned, og er den over 36 måneder gammel, betales der kun 0,5% af afgiften pr. måned.

Det er leasingselskabet, der står som ejeren af bilen, og leasingtageren, der har brugsretten til bilen. Efter kontraktens udløb returneres køretøjet til leasingselskabet, eller videresælges til tredjepart (afhængig af leasingformen).

 

Hvad indeholder en leasingaftale?

I leasingkontrakten er alle detaljer om aftalen præcist formuleret. Ud over bilens mærke, model og udstyr, angiver kontrakten aftalens startdato, varighed etc. samt de økonomiske forhold som førstegangsbetalingen, de månedlige rater og forpligtelser ved udløb af leasingperioden.

Betingelserne i aftalen inkluderer også konsekvenserne af afvigelser fra de vigtige punkter, der blev aftalt ved kontraktens start, fx højere kilometertal ved returnering af køretøjet.

 

Hvem er i målgruppen for leasing, og hvad er leasing fordelene?

For virksomheder og selvstændige, der primært bruger bilen til erhvervsrelateret kørsel, er leasing en oplagt finansieringsform. Der bindes markant mindre likviditet i bilen, og der er også mærkbare skatte- og regnskabsmæssige fordele.

Private kan også få fordel af den reducerede likviditetsbinding, især ved dyrere biler og hvis der er ønske om at udskifte bilen regelmæssigt.

 

Hvad er leasing og forskellen mellem privatleasing og flexleasing?

Der skelnes typisk mellem 2 grundlæggende leasingformer; flexleasing og privatleasing. For de uindviede er det svært at kende forskel, men der alligevel nogle ret markante forskelle mellem dem.

Flexleasing kaldes også for finansiel leasing, og anvendes oftest til dyrere biler og brugte biler. Ved aftalens indgåelse fastsættes en realistisk forventet restværdi ud fra bilens mærke, model, årgang, kilometerstand, udstyr, leasingperiode og forventet kilometerforbrug i perioden. De månedlige rater indeholder primært den månedlige afgiftsbetaling, og ofte også en del af afskrivningen, forsikring m.m.

Er restværdien lavere end den pris bilen kan sælges til ved leasingperiodens udløb, er leasingtager forpligtet til at dække differencen. Flexleasing lægger med andre ord hele den økonomiske risiko over på leasingtageren (kunden).

Nogle forhandlere tilbyder nogle meget attraktive månedlige ydelser på en specifik bil, men disse lave priser kan vise sig skæbnesvangre, da de kan medføre at restværdien ikke over det niveau, den givne bil kan afsættes til ved udløbet af leasingperioden. En ændret markedssituation, et kilometerforbrug ud over det aftalte og ekstraordinært slid på bilen kan medføre det samme.

Privatleasing kaldes også for operationel leasing, og her er det leasingselskabet, der har hele den økonomiske risiko. Privatleasing laves oftest på helt nye biler. Der laves den samme beregning af restværdi, som ved flexleasing, men ved privatleasing er det leasingselskabet, der indestår for restværdien.

Ved privatleasing er der ofte inkluderet service og vedligeholdelsesudgifter i aftalen, og leasingtageren kan på den måde være helt tryg omkring totalomkostningerne for brugsretten til bilen i hele perioden.

De 2 eneste faktorer, leasingtagerne skal være opmærksomme på ved privatleasing er 1) at holde sig til det kilometerforbrug, der blev aftalt i leasingaftalen, og 2) sørge for at returnere bilen i pæn og ordentlig stand ved leasingperiodens udløb. Sker dette ikke, kan der påløbe ekstra omkostninger som følge deraf, og disse skal dækkes af leasingtager.

 


Hvad er førstegangs-ydelsen?

Ved indgåelse af en leasingaftale, hvad enten det er flexleasing eller privatleasing, skal der betales en førstegangsydelse.

Denne betaling dækker typisk over den forventede afskrivning i perioden, etableringsomkostninger, udgifter i relation til syn og registrering og eventuelt forsikring og depositum.

 

Hvad er omkostningerne ud over den månedlige leasingydelse?

Som ved hvert bilkøb skal der ved leasing påregnes en række udgifter, som ikke må glemmes i den samlede regning. Ved flexleasing er leasingtager selv ansvarlig for service, reparation, vedligeholdelse, forsikring, grøn ejerafgift o. lign. hvor de fleste heraf dækkes af leasingselskabet ved privatleasing.

 

Hvilken indflydelse har kreditværdighed på en leasingkontrakt?

Som med et lån kontrolleres kundens kreditværdighed også inden udarbejdelsen af en leasingkontrakt. Med henblik herpå indhentes kreditoplysninger fra RKI og andre sammenlignelige institutioner. Hvis der ikke er negative anmærkninger, er aftalen godt undervejs. I nogle tilfælde skal leasingtager anvise en kautionist, eller fx acceptere en større førstegangsydelse for øget sikkerhed for aftalen.

 

Hvad er skattefordelene?

For virksomheder og selvstændige, er alle leasingydelser fuldt fradragsberettigede, i modsætning til finansiering, hvor det kun er renterne, der er fradragsberettigede. Dette gør leasing endnu mere attraktivt for virksomheder, der primært anvender bilen til erhvervsrelaterede formål.

 

All-inclusive leasing - hvad betyder det?

En økonomisk sikker og præcist beregnet måde at køre en bil på er all-inclusive leasing. Som navnet antyder, indeholder denne leasingform alle omkostninger for brugen af bilen, og all-inclusive leasing er derfor nærmest at sammenligne med leje. De eneste ubekendte for leasingtageren er populært sagt brændstof og bøder.

 

Retningslinjer for returnering af bilen.

Ved leasingkontraktens udløb, skal bilen returneres til leasingselskabet hvis det er en privatleasingaftale. Hvis bilen er på en flexleasingaftale, skal leasingtager anvise en tredjepart, der køber bilen til den i aftalens angivne restværdi.

Uanset hvilken aftale bilen er på, skal den returneres eller videresælges med kun det aftalte kilometerforbrug og med normalt forventeligt slid for perioden.

Ved privatleasing kontrolleres det omhyggeligt ved returnering, om bilen er i kontraktmæssig aftalt stand. Almindelige tegn på slid, der svarer til alder og kilometertal, er tilladt. Kontrakten eller leasingfirmaets generelle vilkår og betingelser bestemmer, hvilke skader og tegn på slid, der er inden for grænserne for, hvad der er tilladt. Hvis leasingaftalen er baseret på fx FDM’s retningslinjer, har leasingtageren (kunden) de bedste betingelser og størst sikkerhed for en fair vurdering af bilen ved returnering.

Hvis bilen er i en ikke-kontraktmæssig tilstand, er lejeren forpligtet til at bære omkostningerne til reparation af bilen og/eller for værditabet. Det tilrådes derfor at vedligeholde køretøjet omhyggeligt i hele lejeperioden. Lette ridser og buler eller stenslager også normal slid, ligesom let forurening og mærker i interiøret. Kraftigt slidte dæk eller en forestående inspektion resulterer generelt i, at lejeren skal forvente ekstra omkostninger. Køretøjet bør derfor kontrolleres omhyggeligt, før det returneres under hensyntagen til de relevante bestemmelser i leasingkontrakten.

At få udført professionel klargøring udført før returen kan være umagen værd. Et positivt visuelt indtryk hjælper med at undgå enhver efterfølgende betaling, der ellers kan forfalde.

Ved flexleasing og videresalg til tredjepart, vil en reduceret værdi som følge af misligholdelse og skader føre til en lavere salgspris i forhold til den angivne restværdi, og denne forskel skal inddækkes af leasingtager.

 

Fordele og ulemper ved leasing med et overblik

For det bedste overblik og den korte sammenfatning, er fordelene ved leasing som følger:

• Overkommelige månedlige betalinger

• Bedre likviditet

• Økonomisk forudsigelighed baseret på faste månedlige omkostninger (privatleasing)

• Individuelt kontraktdesign

• Skattefordele for selvstændige og virksomheder

• Altid aktuelle bilmodeller

 

På den anden side skal vi også se på ulemperne:

•  Bilen forbliver leasingselskabets ejendom

• Risiko for yderligere betalinger, hvis bilen ikke returneres/videresælges i henhold til kontrakten

Nyeste annoncer